O nás

 
Psychologická poradna Nasloucháme sdružuje psychology a psychoterapeuty poskytující v Praze (Horňátecká 19 a  Palác YMCA, Na Poříčí 1041/12) a Liberci (Jablonecká 648/8) poradenské a konzultační služby v oblasti psychologie. Můžete využít naše služby v oblasti krizové intervence, psychologického poradenství i dlouhodobé terapie či se přihlásit na některý z nabízených seminářů.
 
Kontaktujte nás: naslouchame@gmail.com
 
S čím Vám můžeme pomoci:
 
Věnujeme se různým tématům, která se týkají života a prožívání jedince, vztahů mezi lidmi, či rodiny:
 
 • potíže s emocemi – úzkost, smutek, zklamání, zlost, potlačované city
 • osobní či vztahová krize, náročné životní situace a jejich zvládání
 • potíže v osobním životě – upevňování identity, sebehodnota, nacházení smyslu života a životních hodnot, osobnostní rozvoj, sebepoznání
 • osobní růst – sebepoznání, práce na sobě samém, svém zrání a chápání sebe sama
 • partnerské vztahy – komunikace a nácvik komunikačních dovedností, sexualita, intimita, vzájemné porozumění
 • problémy v rodině – neshody mezi rodiči, výchova dětí, poruchy emocí a chování u dospívajících,experimenty s návykovými látkami, osamostatňování dětí, mezigenerační neshody
 • závislosti – drogy, alkohol, poruchy příjmu potravy, vztahové závislosti
 • adaptační problémy při životních změnách, adaptace po návratu z ciziny, adaptace dětí cizinců ve školách a ve společnosti
 • oblast psychosomatiky – tělesné nemoci a potíže související s psychikou, prožíváním, dlouhodobým stresem.
 
Náš přístup:
 
Ke klientům přistupujeme s citlivostí a respektem k jejich jedinečnosti. Snažíme se poskytovat pomoc a péči dle osobnosti klienta a dle jeho konkrétní životní situace. Využíváme své zkušenosti z psychologické a psychoterapeutické praxe a z psychoterapeutických výcviků různých směrů, které jsme absolvovovali.
Snažíme se vycházet vstříc klientům v domlouvání časů konzultací dle jejich potřeb a bez dlouhých čekacích lhůt. Klienti se mohou spolehnout na naprostou důvěru a diskrétnost - informace získané během konzultací nesdělujeme jiným osobám.
 
Výhody oproti státním poradnám a zařízením:
  
 • údaje o Vás nejsou nikde evidovány, nikomu předávány
 • nemusíte čekat dlouhou dobu na objednání konzultace
 • konzultace nejsou limitovány dle požadavků zdravotních pojišťoven
 • menší byrokratická zátěž přispívá k tomu, že je možné věnovat maximální péči klientům a terapii samé
 • placené služby často působí lépe na motivaci a zodpovědnost – klienti mají větší zájem na tom, aby terapie pokračovala a abychom došli k výsledku, který je uspokojující.
 
Jak se objednat: 

Objednat se je možné emailem či telefonicky. Vzhledem k tomu, že v průběhu konzultací respektujeme soukromí a prostor klientů, preferujeme objednání formou sms či emailem.
 
Profily a profesní zaměření jednotlivých psychologů a psychoterapeutů včetně osobních kontaktů a ceníku naleznete na stránkách jednotlivých poboček Praha a Liberec

 

 

 

.

 

 

 
 

 

 

 

Psychologická poradna Praha
Psychologická poradna Liberec
Psychologické poradenství a psychoterapie
Psycholog, terapie, psychologická poradna, psychologická poradne praha, psychologická poradna liberec, krizová intervence, pomoc, naslouchame, partnerské vztahy, rodinná terapie, rodinné vztahy, párová terapie, individuální terapie, poradenství, psychologie, psychologická pomoc

 

 

 
 

 

Aktuální nabídka seminářů

Já, matka

Latest News

Phasellus laoreet feugiat risus. Ut tincidunt, ante vel fermentum iaculis.