Párové poradenství a terapie

Párová terapie je spolupráce dvou partnerů s terapeutem či párem terapeutů. Péče je věnována vztahu partnerů a řešení problémů, které se ve vztahu objevují. Jádrem péče je tedy vztah a vše, co do něj partneři přinášejí, co od něj čekají, nikoli osobnost jednoho či obou partnerů. Základní otázka pak zní „čím trpí váš vztah?“. Párová terapie je hledáním odpovědi, která povede k proměně vztahu, v němž jsou oba partneři angažovaní, navzájem se podporují a mohou ve vztahu prožívat naplnění a spokojenost.
Terapeut má krom jiného za úkol vytvořit bezpečný prostor, kde mají oba partneři stejnou možnost mluvit o všem, o čem potřebují, nestává se „rozhodčím“ nebo „soudcem“. Bezpečný prostor vytváří možnost dostat se k tématům, která jsou bolavá či bez terapeuta těžko komunikovatelná, a nabízí možnost pro větší vzájemné pochopení partnerů, které může být vodítkem pro další vývoj jejich vztahu.
K párové terapii lze paralelně využívat i individuální konzultace, které pak vede jiný terapeut. Individuální konzultace mohou využít oba partneři nebo jen jeden z nich, pokud cítí potřebu a/nebo prožívá krizi ve vztahu tíživěji a přivítal by i individuální péči. Někdy není z počátku snadné určit hranici, kdy je na místě spíš individuální terapie (osobní a osobnostní problémy ve vztazích vznikají, vztahy ovlivňují a ve vztazích se projevují) a kdy párová terapie, zaměřená na intervence v partnerském vztahu. Párová terapie se může někdy proměnit v individuální a opačně – vždy je to však téma, které je třeba probrat s konkrétním terapeutem a má svá pravidla, mezi něž patří nemožnost míchat terapeutický rámec tak, aby jeden terapeut pracoval s konkrétním klientem jako jeho párový terapeut, tak i jako individuální terapeut. Bezpečný prostor je utvářen jasnými hranicemi, jasným kontextem terapie a komunikací o potřebách, přáních, nápadech a fantaziích klientů.

Aktuální nabídka seminářů

Já, matka

Latest News

Phasellus laoreet feugiat risus. Ut tincidunt, ante vel fermentum iaculis.