Mgr. Anna Štindlová

psycholožka a psychoterapeutka s praxí v individuální, rodinné a skupinové terapii

Jako psycholog jsem působila celkem osm let, nejprve ve školství, pak také ve zdravotnictví. Pracovala jsem se školními dětmi v pedagogicko-psychologické poradně (psychodiagnostika, výchovné poradenství, vedení skupin) a s dospívajícími na ambulanci střediska výchovné péče (skupinová a individuální terapie). Součástí mé práce byla rodinná terapie a poradenství pro rodiče a další blízké klientů. V psychiatrické nemocnici jsem se věnovala psychodiagnostice a psychoterapii dospělých (skupinová a individuální terapie, komunitní aktivity).

Ve své praxi nabízím psychologickou podporu zejména v těchto oblastech:

 • práce s emocemi - úzkost, strach, vztek, smutek (uvědomění, porozumění, zvládání)
 • situace ztráty - perspektivy, partnera, rodiny, práce, zdraví
 • rodina - komunikace, role a kompetence, rodinné vztahy, rodina v krizi, rodina po rozvodu, absence člena rodiny
 • partnerské vztahy - problémy v komunikaci, napětí a nesoulad, nedostatek intimity, nadměrná závislost, nevěra, rozchod/rozvod, potíže s navázáním a udržením vztahu, ztráta partnera
 • rodičovství a výchova - hledání osobního přístupu k výchově, rozvoj rodičovských kompetencí, zvládaní krize ve vztahu rodič-dítě, snaha o založení rodiny, rodičovství a partnerství
 • dospívání - nejistota a nezakotvenost, napětí ve vztahu s rodiči, hledání identity, hledání místa ve skupině vrstevníků, volba další vzdělávací a pracovní cesty
 • pracovní život - stres, únava, přetížení, potíže v pracovních vztazích, změna či ztráta zaměstnání
 • osobní rozvoj - sebepoznání a sebepřijetí, uvědomění vlastních potřeb a přání, hledání možností jejich naplnění

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor psychologie, 1998-2004
 • University of Glamorgan, School of Humanities & Social Sciences, studijní stáž v oboru psychologie, 2003
 • Institut pro skupinovou terapii, akreditovaný komplexní vzdělávací program v psychoterapii (část sebezkušenostní, teoretická a supervizní, celkem 839h), 2007-2013
 • výběr z absolvovaných kurzů a seminářů: Úvod do psychosomatiky (M.Pečená), Kurz prevence a adiktologie (Centrum adiktologie), Společné a rozdílné při práci s rodinou a párem (J.Knop), Rizika pomáhající profese (M.Jára), Autogenní trénink (D.Jančová), Jacobsenova progresivní relaxace (D.Jančová), Psychoterapeutické směry (V.Šnorek), Poruchy osobnosti (P.Král), Psychofarmakologické minimum (E.Křivková), Rorschachova metoda, základní kurz (J.Ženatý, M.Macák), Rorschachova metoda, použití u dětí (D.Krejčířová), Tematicko-apercepční test (P.Goldmann, T.Soukupová)
 • cca 400 hodin stáží ve školských a zdravotnických zařízeních a neziskových organizacích

Pracovní zkušenosti:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Kolín, 2004-2005
 • Ambulance Střediska výchovné péče Klíčov, 2005-2011
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, 2012-2013
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice, 2012-2013

Zájmy:

výtvarná tvorba, literatura, film, horská turistika

Kontakt:

Telefon: 776 886 949 email: anna.stindlova@outlook.cz
(Objednání nejlépe přes SMS nebo na e-mail, ozvu se vám co nejdříve obratem - při práci s klienty telefony nezvedám, respektuji čas a prostor klientů. Děkuji za pochopení.)

 

Aktuální nabídka seminářů

Já, matka

Latest News

Phasellus laoreet feugiat risus. Ut tincidunt, ante vel fermentum iaculis.