Mgr. Hana Krejsová

Psycholog, terapeutka s praxí v individuální, rodinné a párové terapii, kouč
tel.: 604 606 849
email: 
hanka.kub@gmail.com
 
Ve své praxi se věnuji zejména tématům:
 • partnerské vztahy
  hledání vzájemného porozumění, potíže v komunikaci, potíže s navázáním vztahů, vyrovnávání se s rozpadem vztahu, emoce ve vztazích
 • rodina
  společné fungování rodičů, výchovné styly a metody, rodina jako celostní systém, rozpad rodiny, úmrtí v rodině
 • zaměstnání
  problémy ve vztazích s kolegy, nadřízenými/podřízenými, vedení týmu, syndrom vyhoření, nezaměstnanost, zvládání emocí, řešení stresových situací
 • děti a dospívající
  vývojové otázky dětí od narození, životní změna po narození dítěte - z páru jsme tři, přijetí role matky/otce, adaptace na prostředí školky/školy, výchovné problémy, profesní orientace
 • kultura a interkulturní adaptace
  adaptace na nové kulturní prostředí u dospělých i dětí, adaptace po návratech ze zahraničí, příprava na dlouhodobý pobyt v zahraničí, interkulturní komunikace
 • osobnostní rozvoj
  hledání životní cesty, řešení životních křižovatek, ujasnění si životních hodnot nebo jen touha se v něčem zlepšit...
Vzdělání a praxe:
 • 1999–2005, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy obor psychologie, specializace klinická psychologie
 • 2004, Université Le Mirail, Toulouse, Francie, studijní pobyt
 • 2001, Arteterapeutický výcvik
 • 2002–2006, Sebezkušenostní výcvik v Gestalt terapii
 • 2011, školení v Nenásilné komunikaci v Berlíně
Poradnu Naslouchame.com (původně nasloucham.cz) jsem založila společně s kolegy roku 2009. V rámci její činnosti se věnuji zejména individuální a párové terapii. Dále jsem se věnovala a věnuji koučování v oblasti osobního a profesního rozvoje pro společnost SANEK, s.r.o. Od roku 2005 do roku 2008 jsem pracovala v Zařízení pro děti-cizince, kde jsem se kromě psychodiagnostiky dětí od 3 do 18 let věnovala poradenství a individuální a skupinové psychoterapii jak pro tyto děti, tak pro rodiny. Žila jsem několik měsíců v africké Zambii, kde jsem učila na střední škole, od té doby se kromě psychologické a terapeutické praxe věnuji také školení témat interkulturního a rozvojového vzdělávání.

 

Aktuální nabídka seminářů

Já, matka

Latest News

Phasellus laoreet feugiat risus. Ut tincidunt, ante vel fermentum iaculis.