Rodinné poradenství a rodinná terapie

Terapeut (či 2 terapeuti) pracují s celou rodinou, která je vnímána jako jeden „organismus“, jeden sociální systém, kde chování a emoce jednoho člena působí na ostatní jednotky sytému. Stejně tak změna jedné části systému působí změnu v systému jako celku. Rodinná terapie je vhodná, zvláště pokud jsou zatíženy vztahy v celé rodině, v rodině se vytváří spojenectví jen některých členů a rodina přestává fungovat jako celek, v rodině jsou přítomná různá tabu, došlo k významné ztrátě (rozvod, smrt) či významné změně (stěhování, příchod nového partnera, nového dítěte), objevují se psychosomatická onemocnění, poruchy chování u dětí, nedaří se zpracovávat vývojové skoky – např. osamostatňování dětí a jejich kroky do samostatného života apod). Při terapii je možno objevit mechanismy, které spouštějí nebo udržují nepříjemné emoce a problémy členů rodiny i rodiny jako celku, je možno pochopit chování každého člena bez negativního hodnocení – terapeut pracuje s přesvědčením, že každý člen má důvod se chovat přesně tak, jak se chová. Chování může být druhem komunikace v rámci rodiny a pokusem, jak řešit vnitřní konflikty, které souvisejí se vztahy v rodině. Problém, symptom, nemoc může představovat reakci na narušení rovnováhy v rodině. Terapie usiluje mimo jiné o dosažení nové rovnováhy tak, aby rodina mohla fungovat jako celek.

Aktuální nabídka seminářů

Já, matka

Latest News

Phasellus laoreet feugiat risus. Ut tincidunt, ante vel fermentum iaculis.