Ing. Petr Kopejska

 Ing. Petr Kopejskaterapeut s terapeutickou praxí v individuální, skupinové a rodinné terapii, v práci s drogově závislými v rámci terapeutické komunity.

Celostní muzikoterapeut – individuální a skupinová muzikoterapie, relaxace.

·         Vytvořím bezpečný prostor pro sdílení vašich momentálně obtížněji pochopitelných, uchopitelných a řešitelných niterných stavů a životních situací.

·         Posílím vaši schopnost zvládat sebe a obtížné životní situace samostatně.

Na první místo při své práci kladu respekt k individuální jedinečnosti každého člověka, následně pak vytvářím podmínky pro aktivní naslouchání, pro individuální rozpoznávání a podporování niterných zdrojů, které vždy někde jsou a jen čekají na vědomé napojení se na ně.

Ať se v sobě – ve svém nitru – nacházíme v jakémkoliv stavu, vždy se lze zastavit, tento stav sám v sobě zmapovat, uvědomit si svou výchozí pozici (třeba strach nebo sebelítost, pochyby o sobě, závislost na čemkoliv…) a vykročit z bludného kruhu tím zdravějším směrem!

·         Pomohu vám najít motivaci a odvahu k této práci a podpořím vás v její aktivní realizaci!

Každý si s sebou v duši neseme nezpracované a nepřijaté energie minulosti. Někdy se dostaneme do situace, kdy nás zahltí. Kdy nám zaplní převážnou část našeho vnitřního životního prostoru.

Pak prožíváme nesvobodu, sevření, úzkost, touhu uniknout a osvobodit se za jakoukoliv cenu!

Někdy je ta cena příliš vysoká!

·         Abychom nyní ve své přítomnosti mohli tvořit novou budoucnost, je třeba se postupně naučit svůj vnitřní prostor vnímat jinak.

To učiníme pozorností směrovanou k sobě pod jiným úhlem pohledu a následnou prací na smíření se, odpuštění, přijímáním toho, co jsme předtím dlouhodobě ať už vědomě nebo nevědomě odmítali.

·         Odmítali jsme to proto, že jsme se toho báli. Tvářili jsme se, jako že to k nám nepatří. Svou negativní pozorností jsme to ale zároveň posilovali.

Nyní možná přišel váš čas k přijetí toho všeho!

K vykročení jinak a jinam v souladu se svými vnitřními zdroji, zdravými touhami, schopnostmi a talenty!

Nebo jen k jasnější orientaci se v tom, co dělám a proč to tak dělám a k přezkoumání toho, zda-li bychom to mohli třeba dělat jinak? Jak?

 

Vzdělání a praxe

Sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii – Dr. Vodňanská – 2003 – 2007,

Dvacet let praxe v terapeutické komunitě  pro drogově závislé  ADVAITA – v rámci této práce terapie individuální, skupinová, rodinná – zde pracuji doposud….

Krátkodobé kursy a konference na téma rodinné terapie a závislostí,

Rodinné rekonstrukce Virginie satirové – 2017.

PL Kosmonosy – zde pracuji třetím rokem jako muzikoterapeut na pavilonu K20 a na detoxifikačním oddělení.

Literárně hudební večery s kytarou o životě a díle Otokara Březiny.

 

Zájmy a koníčky

Psaní písní s kytarou a básní.

Zhudebňování básní. Hlavně básní Otokara Březiny. Jsem člen společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Občas hraji tenis, kterému jsem se intenzivně a závodně věnoval v mládí.

Spiritualita, meditace, toulky přírodou.

Muzikoterapie.

 

Celostní muzikoterapie – studium na UP Palackého v Olomouci v letech 2013 – 2016.

Celostní muzikoterapie je svébytná terapeutická metoda. Lze ji využívat samostatně bez současného využívání metod psychoterapeutických. Nebo ji s nimi nenásilně propojit.

Využívá přirozených vibrací alikvótních tónů, které vibrují ve stejných frekvenčních hodnotách a tónových intervalech, jako přirozené zvuky v přírodě.

V této terapii je účinný terapeutův zpěv, podpořený jeho pozitivním niterným nastavením a hrou na nástroje s „přirozeným laděním“ – na nástroje, které produkují ve velké míře léčivé alikvótní tóny. Terapeut se při terapii – hudební produkci – stává průchodem léčivé harmonizující energie.

Už po osmi minutách hudební produkce se každý člověk celostně harmonizuje.

Terapeut hraje na nástroje v určeném pořadí, aby jejich působení bylo stupňované a aby se úroveň terapeutické relaxace prohlubovala.

Člověk v této terapii může prožívat různé tlaky emočních bloků, představy a obrazy jako ve snu, následně pak vlivem této terapie prožitky uvolnění, klidu a blaženosti (mnohdy takto hluboce prvně v životě) které se během relaxace prohlubují. Člověku umožňují zastavení se a vnímání sebe jinak. Celistvěji, nekonfliktněji, hlouběji, čistěji.

Hraji postupně na buben djembe, koncovky, brumli, gong, tibetské mísy, šamanský buben, ústní harfu. Jedná se většinou o takzvanou „přímou tvorbu“, kterou na místě rozvíjím na základě už osvědčených a léty praxe prověřených rytmů a nápěvů.

Hraji a zpívám srdcem!

Celostní muzikoterapie je vhodná pro každého!

 

Hodina individuální muzikoterapie: 500 Kč

 

Hodina skupinové muzikoterapeutické relaxace: podle počtu členů skupiny tak, aby celková suma byla 500 Kč.

 

Místo pro muzikoterapii lze dohodnout individuálně a může to být v kanceláři nebo i u vás doma.

 

Ing. Petr Kopejska

Aktuální nabídka seminářů

Já, matka

Latest News

Phasellus laoreet feugiat risus. Ut tincidunt, ante vel fermentum iaculis.